عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید خبر داد:

ابلاغ دستورالعمل جدید ترویج شهرک سازی در کشور

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از ابلاغ دستورالعمل جدید ترویج شهرک سازی در کشور به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت های تابعه شهرهای جدید در کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید زهره داودپور عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از ابلاغ دستورالعمل جدید ترویج شهرک سازی در کشور به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت های تابعه شهرهای جدید در کشور خبر داد.
داودپور در این خصوص با تأکید براینکه ایجاد شهرک به عنوان یکی از روش های مؤثر تأمین مسکن در شکل موقت و دائم در کشورها محسوب می شود گفت: شهرک ها و شهرهای جدید هر دو به عنوان بازوهای سیاستی دولت ها، می توانند نقشی مهم در ایفای رسالت ساماندهی نظام اسکان، تعادل بخشی به پهنه سرزمین و همگرایی با رویکردهای توسعه ای محسوب شوند.
وی در این باره افزود: سابقه شهرک سازی در کشور به تجربه پروژه های انبوه سازی و بزرگ مقیاس پیرامون شهرهای بزرگ در دهه 40 ه. ش باز می گردد. اولین تجارب کشور در این خصوص بدون وجود دستورالعمل مشخص برای برنامه ریزی و مدیریت شهرک ها اجرا می شد که غالبا طی دهه های اخیر و در جریان رشد و گسترش کالبدی شهرها، به بافت موجود شهرها الحاق شدند.
به گفته این مقام مسئول آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم مصوب سال 1355، برای اولین بار تعریف مشخصی از شهرک به دست داد و متعاقب آن در سال 1356 اولین دستورالعمل شهرک سازی تحت عنوان «دستورالعمل صدور پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری از شهرک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها» در کشور به تصویب رسید. این دستورالعمل در سال 1386 مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه اخیر، اصلاحی است که بر دستورالعمل سال 1386 صورت گرفته است.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید همچین ادامه داد: اگرچه پیش از این، فرآیند شهرک سازی در کشور در قالب دو دستورالعمل مربوط به سال های 1356 و 1386، مدیریت و نظارت شده است. اما آسیب شناسی کاستی های دستورالعمل های پیشین و ظرفیت های این بخش برای حضور مؤثر در برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای در کشور، وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان متولی امر شهرک سازی و دبیرخانه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور را برآن داشت، تا با هدف تدوین سازوکار دقیق و شفاف نظام رسیدگی، مدیریت، نظارت و ترویج شهرک سازی در کشور، اقدام به بازنگری در دستورالعمل ترویج شهرک سازی مصوب سال 1386 نماید.
این مقام مسئول با اشاره به طرح موضوع ساخت و سازهای خارج از قاعده در پیرامون شهرها و عرصه های واجد ارزش اکولوژیک خصوصا در مناطق شمالی کشور در جریان مطالعات بازنگری دستورالعمل، عنوان کرد: دستورالعمل کنونی علاوه بر تلاش برای هماهنگ سازی اقدامات و ساخت وسازها در عرصه های طبیعی پیرامون شهرها و جلوگیری از تخریب محیط زیست، اهداف دیگری را نیز دنبال می کند که از آن جمله می توان به شفاف ساختن تعریف شهرک و دسته بندی های مختلف آن، تدوین نظام برنامه ریزی ، نظارت، مدیریت و اجرای شهرک ها، تمهید مکانیزم جذب سرمایه گذاری درشهرک ها و همچنین ساماندهی شهرک های نیمه تمام و تمامی مجتمع ها، مجموعه ها و مراکزی است که با عناوین مختلف طی سنوات پیشین در کشور ساخته شده و چارچوب ضابطه مندی برای کنترل و نظارت بر آنها وجود نداشته است.
داودپور در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این دستورالعمل در جلسه مورخ 08/02/1399 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و به تصویب رسید و با اهتمام ویژه وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ شد. امید است با وجود بسترهای قانونی کارآمد همچون این دستورالعمل، علاوه بر همگرا ساختن اقدامات در حوزه شهرک سازی و برنامه ریزی برای آینده در این حوزه، با اعمال محدودیت های قانونی، تمامی فعالیت ها خارج از چارچوب را در کشور ساماندهی کنیم.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=8753
کد خبر
8753
بازدید
7573