طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت :

انتصاب سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تیس و شیرین شهر

معاون وزیر راه و شهرسازی طی صدور دو حکم به ترتیب رضا فرهادزاده و سید حسین سیدنور را به عنوان سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید تیس و شیرین شهر منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی حکمی، رضا فرهادزاده را به سمت سرپرستی شرکت عمران شهر جدید تیس منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
جناب آقای رضا فرهادزاده
سلام علیکم
با عنایت به تخصیص، تعهد و سوابق مفید و ارزشمند به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست شرکت عمران شهر جدید تیس منصوب می شوید، امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری اعضای محترم هیت مدیره و کارکنان آن شرکت در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین طی حکمی دیگر سید حسین سیدنور، عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر را به عنوان سرپرستی این شرکت منصوب کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=11729
کد خبر
11729
بازدید
13502