با حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت :

انتصاب مدیرعامل و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید رامین و رامشار

معاون وزیر راه و شهرسازی طی صدور دو حکم به ترتیب علیرضا شربت دار و مهدی قربانی را به سمت مدیرعاملی شرکت عمران شهر جدید رامین و سرپرستی شرکت عمران شهر جدید رامشار منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی حکمی، علیرضا شربت دار را به سمت مدیرعاملی شرکت عمران شهر جدید رامین منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
جناب آقای علیرضا شربت دار
سلام علیکم
بنا به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید رامین و تصویب مجمع عمومی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل شرکت مذکور منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند منان و بهره گیری از توان اجرایی و کارشناسی همکاران در پیشبرد امور محوله موفق و مؤید باشید.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین طی حکمی دیگر مهدی قربانی، عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار را به عنوان سرپرستی این شرکت منصوب کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=11409
کد خبر
11409
بازدید
10744