اولین جلسه هم اندیشی با سمن ها و موسسات خیریه در شهر جدید پردیس با حضور عضو هیات مدیره شهر جدید پردیس ،و مسئول مرتبط با حوزه در دفتر اجتماعی وفرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید سمن ها (سازمان های مردم نهاد) کمترین وابستگی را به نهادهای صاحب و اعمال کننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت دارند اما در عین حال با سپردن بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی می توانند به عنوان بازوان توانمند در پیشرفت و توسعه به دولت کمک کنند.
سازمان های مردم نهاد برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی کنند، بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط زیست و بهداشت و ایجاد ائتلاف میان گروه های کوچک مردم دارند.
در این راستا اولین جلسه هم اندیشی با سمن ها و موسسات خیریه در شهر جدید پردیس با حضور عضو هیات مدیره شهر جدید پردیس ،و مسئول مرتبط با حوزه در دفتر اجتماعی وفرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مسوولیت و مشاور حوزه اجتماعی شهر جدید پردیس و روسای سمن ها و موسسات خیریه شهر جدید پردیس برگزار شد.
در ابتدای جلسه بابازاده عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس به تشریح فعالیت ها ، اقدامات و اهداف برگزاری جلسه و ضرورت همکاری با سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در اداره امور شهر و اعلام همکاری همه جانبه با این سازمان پرداخت.
در ادامه جلسه کارشناس حوزه اجتماعی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ، برنامه‌های دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی را شرح داده و به گزارشی از اهداف و راهبردهای دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید پرداخت و تاکید کرد راهبرد چهارم دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران به سازمان های مردم نهاد و مشارکت و تسهیلگری اختصاص دارد که این نشان از توجه ویژه و اهمیت حضور سمن ها به جهت همکاری و مشارکت در امور شهر جدید می باشد.
سپس روسای سمن های و موسسات خیریه به معرفی حوزه کاری و تخصص سازمان اشاره کردند و انتظارات و خواسته های خود و زمینه های همکاری جهت زندگی بهتر شهروندان شهر جدید را ارائه دادند.
در ادامه جلسه مقرر شد برنامه دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی در اختیار سمن ها و موسسات قرار داده شود تا زمینه های همکاری بیشتر فراهم شود.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=11431
کد خبر
11431
بازدید
9348