واحدهای باقیمانده مسکن مهر پردیس تا شهریور تحویل می شود.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=12988
کد خبر
12988
بازدید
1411