عضو هیات‌مدیره شرکت‌عمران شهرهای جدید خبر داد:

تقویت اقدامات ترویجی و برگزاری مانورهای مقابله با سوانح در شهرهای جدید/جذب مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در اصلاحکالبد شهرها

عضو هیات‌مدیره شرکت‌عمران شهرهای‌جدید گفت: این شرکت تلاش دارد تا از طریق آموزششهروندان و مسئولین در حوزه شناخت، چگونگی مواجهه با حوادث و راهکارهای عملیاتیپس از بحران و همچنین انجام اقدامات ترویجی نظیر برگزاری مانورهای مقابله با سوانح،بستر شهرها را، تقویت کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، زهره داودپور عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با حضور در نشستتخصصی (وبینار)  پدافند غیرعامل که از طریق ویدئو کنفرانس در روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ آبان با شرکت‌های تابعه با هدف بزرگداشتهفته پدافند غیرعامل برگزار شد، با تأکید بر اینکه امروزه مباحث کیفی همچون امنیت و ایمنی در شهرها به عنوان یکی از مهمترینمباحث مطرح در حوزه شهرسازی به شمار می‌رود، گفتطراحی‌شهری به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله مواردی استکه در حوزه امنیتی باید در سیستم مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد تا به همراه نظارت‌های مستمر،  امنیت اجتماعی را برایشهروندان به ارمغان بیاورد.

داودپور ادامه داد: از سوی دیگر حوزه ایمنی در برابر حوادث و بلایای طبیعی و انسان‌ساخت چه قبل از وقوع حادثه، چه در حین رخدادو چه بعد از آن، موردتوجه مدیریت کلان شهرهای جدید کشور بوده و در وجوه برنامه‌ریزی و توسعه ساختاری و کالبدی شهرها به کارگرفته می‌شود.

وی در این خصوص تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را از جمله مهمترین راهکارهای لازم برای فراهم آوری بستر ایمنی و امنیتدر شهرها بر شمرد و افزود: هدف اصلی از اعمال روش‌های پدافندی، ارائه روش‌هایی به منظور پیشگیری از وقوع حوادث، آموزشاقدامات لازم در هنگام بروز حادثه و همچنین موارد ضروری جهت بازگرداندن وضعیت شهر به حالت اولیه در کمترین زمان ممکن به شمارمی‌رود.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت ارتقای تاب‌آوری شهری و بازگرداندن سریع شهرها به شرایط قبل از بحران، بیان کردامروزه شرکتعمران شهرهای جدید تلاش دارد تا از طریق آموزش شهروندان و مسئولین در حوزه شناخت، چگونگی مواجهه با حوادث و راهکارهایعملیاتی پس از بحران و همچنین انجام اقدامات ترویجی نظیر برگزاری مانورهای مقابله با سوانح، بستر شهرها را در این زمینه تقویتکند.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود با اشاره به سیل نوروز سال ۹۸ در نواحی جنوبی کشور، افزود: این حادثه نشان داد که شهرهای جدید با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود می‌توانند علاوه بر زلزله، در معرضسایر حوادث طبیعی همچون سیل، رانش زمین، سونامی، لغزش وقرار گیرند.  به همین دلیل انجام مطالعات ارزیابی ریسکچندمخاطره‌ای شهرهای جدید طی قراردادی به مرکز تحقیقات راه،  مسکن و شهرسازی وزارت متبوع سپرده شد.

به گفته وی، طی این طرح، مرکز تحقیقات با همکاری فعالانه کلیه شرکت‌های تابعه، مطالعات جامعی از وضعیت انواع مخاطرات طبیعیدر شهرهای جدید و ریسک این مخاطرات، را به انجام رساند که نتایج آن به عنوان دستور کار اقدامات حوزه مدیریت بحران،مستقیماً به تک تک شهرها ابلاغ شد.  در این راستا راهکارهای پیشگیرانه و مقابله‌ای برای هر شهر با توجه به شرایط خاص خود دردستور کار قرار گرفته است.  نتایج کلی این مطالعات، از وضعیت مناسب برنامه‌ریزی و توسعه شهرهای جدید به لحاظ ریسک مخاطراتچندگانه حکایت دارد. البته پاره‌ای نواقص و مشکلات نیز در برخی شهرها مشخص شد که رفع آن در دستور کار مدیریت شهری شرکت‌هاقرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، داودپور در پایان خاطرنشان کرد: شرکت عمران شهرهای جدید در مجموع به لحاظمسئولیت و جایگاهی که در زمینه توسعه شهرهای جدید کشور داشته و مرجع پیگیری مطالبات مردمی است،  به دنبال آن استتا بتواند همچون سایر حوزه‌ها در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز حداکثر مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد را جذبکرده و با اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اصلاح کالبد شهرها بتواند بروز مشکلات را به حداقل برساند.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=14335
کد خبر
14335
بازدید
28865