استعلام قرارداد واگذاری املاک

شرکت عمران شهرهای جدید

مشاهده

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

مشاهده

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری

مشاهده

اجرای پروژه های ساخته شده از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

حمایت از فناوری های نوین
ساختمانی در محدوده
شهرهای جدید

مشاهده

حمایت از پایان‌نامه‌های

دانشجویی

مشاهده

حمایت از
پژوهشگران و صاحبان ایده‌های نو

مشاهده