خرید و فروش امتیاز مسکن ملی فرم «ج» متقاضی را برای استفاده از مسکن دولتی قرمز می کند و کسانی که برای خرید و فروش این امتیاز اقدام کنند، اجازه استفاده از امکانات دولتی برای خرید مسکن را نخواهند داشت، اما خرید و فروش این امتیاز در پردیس داغ است.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=14373
کد خبر
14373
بازدید
5199