مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید صدرا با بیان اینکه مسئولان شرکت آبفاى شیراز تعهد داده اند که مدول نخســت تصفیه خانه شــرق صدرا تا پایان شــهریورماه امسال راه اندازى شود، گفت: آبفاى شــیراز براى این پروژه پیمانکار اجرایى معرفى کرده است.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=8745
کد خبر
8745
بازدید
945