فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقا
برای استخدام کارکنان، رویه به صورت دریافت مجوّز آزمون استخدامی در صورت وجود پست(های) سازمانی خالی، تعیین شرایط افراد ذیصلاح، برگزاری آزمون عمومی (و احتمالاً اختصاصی) توسّط سازمان سنجش آموزش کشور یا سازمان مدیریت دولتی، تکمیل پرونده و استعلام گزینشی آنها، مصاحبه با برترین­ها توسّط نمایندگان بالادستی/بی­طرف و نمایندگان شرکت و احتمالاً آزمون اختصاصی در شرکت و انتخاب افراد منتخب از مجموع آزمون و مصاحبه است، که استخدام­شدگان به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی یا قطعی (متناسب با شرایط خود و شرایط اعلامی آزمون) مشغول به کار خواهند شد. در این موارد، پست افراد در همان آگهی آزمون مشخص شده است و افراد جذب شده، در پست مربوط به کار گرفته خواهند شد. در صورت نیاز به جذب نیروی انسانی و عدم وجود مجوّز استخدام و آزمون، شرکت به طرق قانونی دیگری نسبت به تأمین منابع انسانی و اجرای خدمات تکلیفی مبادرت می­ورزد (مانند: درخواست کارمندان دارای شناسه­ی دیگر دستگاه­های دولتی و عمومی برای انتقال و مأموریت به شرکت یا جذب افراد به صورت قرارداد کارگری، معیّن (مشخّص)، ساعتی، مشاوره­ای و بعضاً شرکتی). در این موارد، پس از دریافت درخواست رسمی متقاضی همکاری و در صورت وجودِ پست خالی و سپس، بررسی رزومه و درخواست متقاضی(ها)، تکمیل پرونده و استعلام گزینشی آنها رخ می­دهد و آنگاه، مصاحبه رخ می دهد. مصاحبه­های هر یک از موارد فوق­الذکر به صورت عمومی ـ اختصاصی و با در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی اجرا می­گردد. در مورد جذب غیر آزمونی، افراد در پست­های خالی نیازمند نیروی انسانی و متناسب با درخواست متقاضی و صلاحدید مصاحبه ­گران و مدیران واحدها و نیز مبتنی بر تخصّص تحصیلی و تجربه­های قبلی کاری، به کار گرفته خواهند شد. بنابراین، متقاضیان استخدام و جذب در این شرکت [و توابع] منتظر آگهی­های استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور، که در این بخش هم در صورت رخداد، منتشر خواهد شد، باشند (البته، هر چند سال یکبار احتمال وجود آزمون وجود دارد) و برای موارد خاص غیر آزمونی فوق­الذکر و امریه هم افراد می­توانند، درخواست خود را صرفاً در فرم ذیل همین بخش ثبت کنند، تا در صورت نیازِ شرکت و مثبت بودن نتیجه­ی بررسی­های اولیه به مصاحبه دعوت شوند. در شرایطی که، به هر علّتی پستی خالی باشد/بشود، امکان ارتقای افراد دارای پست پایین­تر وجود دارد. در این موارد و همچنین، درخواست تغییر پست هر یک از کارکنان، رویه به صورت درخواست مدیر کل یا مقام بالاتر مربوط و پذیرش مدیرعامل و عضو هیأت مدیره­ی ذیربط جهت پست جدید برای متقاضی است، که معمولاً پس از طی رویه­ی مجدّد گزینش متناسب با پست جدید، موضوع در شورای توسعه­ی مدیریت هم باید تأیید و تصویب شود. برای این موضوع شرایط ارتقا و انتصاب و گواهی­های آموزشی مدیریت حرفه­ای مکتسبه­ی مدیران هم طبق مصوّبه­های شورای عالی اداری در ارتباط با انتصاب مدیران حرفه­ای مد نظر قرار می­گیرد و در کنار این موارد، سوابق و توانمندی­های شغلی، تخصّصی، مدیریتی، انضباطی، کرداری و هوشی فرد هم توسّط مدیران بالادست برای تخصیص شغل جدید به متقاضی مد نظر قرار می­گیرد. مجموعه­ی این موارد طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات مربوط به خانواده­ی شهدا، جانبازان، اسرا و ایثاگران و سایر ضوابط استخدامی دستگاه­های اجرایی کشوری (دولتی) و مصوبات مجمع شرکت صورت می­پذیرد.