قدردانی از برگزیدگان مسابقه معماری شهر جدید تیس/ معماری متناسب با طبیعت از اولویت‌های اولیه و اساسیشهرهای جدید است

آیین اختتامیه مسابقه معماری شهر جدید تیس با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از معمارانسرشناس کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید آیین اختتامیه مسابقه معماری شهر جدید تیس روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه با حضورحبیب‌اله طاهرخانی و فرزانه صادق مالواجرد، معاونان وزیر راه و شهرسازی، برگزار کنندگان، برگزیدگان و تعدادی از استادانسرشناس و پیشکسوت حوزه معماری و شهرسازی در محل شرکت عمران شهرهای جدید برگزار شد.

به گفته برگزارکنندگان، مسابقه معماری در یکی از مراکز محله شهر جدید تیس واقع در محدوده ۳۳۰ هکتاری طرح آماده‌سازی و باعنایت به نقش سکونتیگردشگری شهر جدید تیس و برخورداری از استعدادها به‌ویژه سواحل مکران و خلیج چابهار برگزار شد.

در پایان این مراسم، از شیرین حدادیان و همکاران، امیرحسین رستمی‌زاده و نفیسه گلستانی به ترتیب به عنوان برگزیدگان اول تا سومدر بخش تالار شهر و آمنه بختیار و همکاران، مهدی خاک‌زند و همکاران و علی اندجی  و همکاران نیز به ترتیب به عنوان نفرات اول تاسوم در بخش مرکز محله، قدردانی و جوایزی نقدی به آنان اهدا شد.

همچنین از شهاب‌الدین ارفعی، سیاوش تیموری، فرزانه صادق مالواجرد، ایرج کلانتری و محمدرضا مثنوی به عنوان داوران با اهدا لوحتقدیر قدردانی شد.

حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های انجام گرفته برای برگزاری اینمسابقه گفت: شروع کار شهر جدید تیس با یک مسابقه فاخر به نوعی بیانگر نوع رویکردهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی در پیگیریسیاست ایجاد نسل نوین شهرهای جدید است.

وی افزود: تحولات جهانی، تغییرات اساسی را در نوع رویکردها و نگاه به شهر ایجاد کرده و تفکری که در دهه هفتاد بر عموم شهرهایجدید حاکم بود، اکنون کاملاً متحول شده است. حرکت به سمت سکونتگاه‌های کم‌تراکم و سکونتگاه‌هایی که از ابتدای شکل‌گیری، هویتبه‌خصوص هویت معماری، یکی از اولویت‌های اساسی آنها است، سنت‌‌های معماری محلی، معماری متناسب با طبیعت، پایداریزیست‌‌‌محیطی واز موضوعات و اولویت‌های اولیه و اساسی شهرهای جدید است

طاهرخانی ادامه داد: در این راستا ناگزیریم که برنامه‌ریزی‌شده حرکت کرده و از همه صاحبان فکر و اندیشه استفاده کنیم. برای پیگیریاین سیاست چه چیز بهتر از برگزاری چنین مسابقه‌ای که در آن فضایی فراهم می‌شود که هر کس ایده‌ای برای شکل‌گیری آینده شهرو فضای کالبدی را در قالب طرح و ایده خود پیاده کند و داوران مسلط به معماری مدرن و ارزش‌های معماری سنتی کارها را داوری کنندو نهایتاً آثار برگزیده برای اجرا در دستور کار ما قرار گیرد

وی عنوان کردمجموعه شهرهای جدید در کنار شکل دادن به ساختار کالبدی شهر ناگزیر است اجتماع را شکل دهد. برای شکل‌گیریاجتماع ما نیازمند زیرساخت هستیم؛ زیرساختی که از آن تحت عنوان هویت اجتماعی یاد می‌شود. یعنی فضای مناسبی که بروز و ظهورتعاملات اجتماعی را میسر و ارتباطات بین شهروندان را تسهیل کند که وجه ضروری شکل‌گیری شهرهای جدید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفتمسئله اصلی که در شهرهای جدید با آن مواجهیم و باید در این مسیر حرکت کنیم، این است کهبتوانیم شهروندان را از فضاهای منفردی که تحت عنوان آپارتمان ساخته‌ایم بیرون آورده و به فضایی  شهری بیاوریم. آن موقع است کهمی توانیم، ببینیم در راستای شکل‌گیری اجتماع حرکت می کنیم. به همین دلیل فضایی که ما نیاز داریم فضایی با کارکرد مناسب استکه هم ارزش‌های معماری و شهرسازی در آن نهفته باشد و بتواند زمینه شکل‌گیری اجتماع را فراهم کنند و وجه برندینگ برای مجموعهشهرهای جدید نیز باشد.

وی افزود: این کار یک کارکرد جانبی دارد و آن این است که در همان بدو تاسیس شهر جدید تیس بتوانیم توجهات معماران و سایر اقشاررا به شهر جلب کنیم و این زمینه تمرکزی است که می‌توانیم از آن برای پیشبرد فعالیت‌ها استفاده کنیم

طاهرخانی ابراز امیدواری کرد، برآیند این حرکت به ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای جدید بینجامد و خروجی کارهای انجام شده در اینحوزه، بناهای فاخر معماری باشد که ضمن هویت‌بخشی به شهرهای جدید، بتواند به کارکردهای مد نظر ما در راستای شکل‌گیریاجتماع کمک کند.

همچنین فرزانه صادق مالواجرد در این مراسم مکان‌یابی و موقعیت شهر جدید تیس را یکی از خاص‌ترین و ویژه‌ترین شهر هایجدید دانست که مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری را اخذ کرده است.

وی افزود: زمانی که شهر جدید تیس مورد بررسی قرار می گرفت ما طرح راهبردی منطقه مکران را در دستور کار قرار داشتیم ومکان‌یابی شهرجدید تیز از این حیث بسیار استراتژیک است. زیرا در آن طرح ویژه و راهبردی چند نکته اساسی وجود داشت که مهمترینآن ارتقاء جمعیتی است که در سواحل جنوب سکنی بگزینند.

صادق مالواجرد افزود: اینکه ما نعمتی به این بزرگی و چشمگیری در سواحل جنوبی داریم و اساسا نسبت به آن بی توجه بوده‌ایم نکته‌ایبود که در آن طرح استراتژیک و راهبردی توجه ویژه ای را به سواحل جنوبی مورد توجه قرار گرفت

معاون وزیر راه و شهرسازی با نامیمون خواندن تصرفات و ساخت و سازهای اتفاق افتاده در سواحل شمالی کشور گفت: برای تکرارنشدن این اتفاقات در سواحل شهر جدید تیس این موضوع در طرح استراتژیک این منطقه دیده شد تا فضاهای عمومی پیرامون دریامتعلق به عموم باشد و مردم بتوانند از آن استفاده کنند و اگر قرار به شکل‌گیری گردشگری در این سواحل انجام و خدمات پشتیبان برایاستفاده از سواحل در نظر گرفته شود، مختص به عموم باشد.

وی ادامه داد:‌ این نکته از این نظر حائز اهمیت است که مکان‌یابی شهر جدید تیس، از این جهت بود که اگر قرار است یک ساماندهی دراین منطقه انجام گیرد و ما خدماتی را به آنجا ببریم که سکونت نیز در آن است، چگونه این اراضی را حفظ کنیم. چون به محض اینکهتوجهات به جایی جلب می‌‌شود، ارکان مختلف در آنجا حضور می‌یابند و اراضی در این مناطق واگذاری‌های بعدی خواهد داشت واتفاقی که می‌افتد نادیده‌گیری عنصر اصلی یعنی مردم است؛ از این جهت یکی از اهداف مکان‌یابی شهر جدید تیس این بود که اینحق به مردم بازگرداند.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: این شهر جدید یکی از بی‌نظیرترین چشم‌اندازها را دارد. بنابراین تصویبکرده‌ایم که در یک فاصله دو کیلومتری از دریا هیچ اقدام اختصاصی و خصوصی انجام نپذیرد. مگر بعضی از فعالیت‌های مرتبط با دریاکه البته تعداد آن‌ها محدود است.

وی ادامه داد: اتفاقی که در این فاصله دو کیلومتری باید رخ دهد این است که در این فضا باید فضاهای عمومی ایجاد شود و از هرگونهواگذاری اختصاصی پرهیز شودنکته دیگر فعالیت‌پذیری است که باید در این سواحل و خاصه در شهر جدید تیس مدنظر قرار گیرد. یکیاز ویژگی‌های خاص شهر جدید تیس، نقش گردشگری آن بوده و این نقش بسیار پررنگ‌تر از نقش مسکونی است که در سایر شهرهایجدید مورد توجه قرار دارد. در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص تیس، حتی نظام هیدرولوژی و حرائم مورد نیاز برایمسائل مرتبط با آن نظیر سونامی‌های احتمالی دیده شده و این حریم از فضای شهری و کالبدی کسر شد.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=12767
کد خبر
12767
بازدید
17963