جعفری در جمع خبرنگاران گفت:

لزوم هم افزایی بین دستگاه های خدمات رسان برای رفع مشکلات موجود/ تهیه نقشه راه رفع موانع اجرایی در دستور کار است

سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر لزوم هم افزایی بین دستگاه های خدمات رسان برای رفع مشکلات موجود بیان کرد: طبق هماهنگی های انجام گرفته تهیه دو سند خدمت و رفع موانع و در نهایت تهیه یک نقشه راه برای مشکلات شهر جدید پردیس در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید علیرضا جعفری در روند بازدید از پروژه های عمرانی شهر جدید پردیس در جمع خبرنگاران گفت: پردیس با توجه به قدمت، وسعت و تعداد واحدهای مسکن مهر، اقدام ملی و طرح جهش تولید مسکنی که دارد دارای چالش ها و مشکلات متعددی در ابعاد مدیریتی، تأمین منابع و اجرایی است که باید به صورت دقیق و کارشناسی بررسی و در کمترین زمان ممکن با استفاده از ظرفیت های موجود رفع شود.
جعفری در ادامه با تأکید بر لزوم هم افزایی بین دستگاه های خدمات رسان برای رفع مشکلات موجود بیان کرد: طبق هماهنگی های انجام گرفته با استاندار محترم تهران تهیه دو سند تحت عنوان سند خدمت به منظور شناسایی مشکلات و نوع دستگاه موظف برای رفع آن و در نهایت تهیه یک نقشه راه برای رفع موضوع و همچنین سند رفع موانع با هدف شناسایی موانع پیش رو برای پیمانکاران در پیشبرد پروژه های مسکنی و زیرساختی چه در حوزه حقوقی و چه مالکیتی در دستور کار قرار دارد که امید داریم با تهیه و عمل به آن زمینه رشد و ارتقای منطقه را فراهم کنیم.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید درخصوص تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در این شهر جدید گفت: تکمیل طرح مسکن مهر یکی از اولویت های اقدامات ما در این دوره بوده که تأمین منابع مورد نیاز و رسیدگی به مشکلات پیمانکاران در این حوزه و همچنین در طرح های اقدام ملی مسکن و جهش تولید مد نظر ما خواهد بود.
این مقام مسئول درخصوص پروژه مترو تهران – پردیس نیز بیان کرد: در حال حاضر معارضاتی در مسیر این طرح وجود دارد که در اسرع وقت رفع و عملیات اجرایی آن از سوی پیمانکار آغاز خواهد شد. بدون شک یکی از دغدغه های ما در شهرهای جدید فارغ از بحث مسکن ایجاد یک شرایط مطلوب زیستی خواهد بود که دسترسی و بحث حمل و نقل یکی از مشخصه های اصلی آن به شمار خواهد رفت.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=14853
کد خبر
14853
بازدید
28911