مجتبی پورخیز

مدیر کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

لیسانس عمران و فوق لیسانس جغرافیای طبیعی

 شماره تماس : 88880898-021 نمابر:021-88876633   ایمیل سازمانی: m.pourkhiz@ntdc.ir

سوابق کاری

ارسلان مالکی

مدیر کل حراست

 شماره تماس : 88778546-021 نمابر:021-88672104    ایمیل سازمانی: a.maaleki@ntdc.ir

سوابق کاری

محسن غیاثی

مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و امور ثبتی

دکتری حقوق

شماره تماس : 88776517-021 نمابر:  021-88884892 ایمیل سازمانی: m.ghiasi@ntdc.ir

سوابق کاری

پروین نهروانیان

مدیرکل امور مالی، ذیحساب

کارشناس مدیریت بازرگانی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران

شماره تماس : 88772193-021 نمابر:  021-88880891  ایمیل سازمانی: p.nahravanian@ntdc.ir

سوابق کاری

همتعلی عبدی نژاد

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

کارشناس ارشد شهرسازی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران

شماره تماس : 88672100-021 نمابر:  021-88883714  ایمیل سازمانی: h.abdinejad@ntdc.ir

سوابق کاری

مهدی یحیی پور

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

از ۱۳۹۸ تا کنون

شماره تماس: 88880086-021  نمابر: 88776516-021  ایمیل سازمانی: m.yahyapour@ntdc.ir

سوابق کاری

نادر عربی

مدیرکل توسعه امور مسکن

کارشناسی ارشد شهرسازی , فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

شماره تماس : 88776515-021 نمابر:  021-89356768  ایمیل سازمانی: n.arabi@ntdc.ir

سوابق کاری

مسعود هاشمی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری ، برنامه ریزی و بودجه

کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی

شماره تماس : 88876623-021 نمابر:  021-89356398  ایمیل سازمانی: ma.hashemi@ntdc.ir

سوابق کاری

حبیب اله چاغروندی

مدیرکل دفتر فنی ، اجرایی و نظارت

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین گرایش شهرسازی

شماره تماس:  ۵۲-۸۰۹-۸۸۸-۰۲۱  نمابر:   ایمیل سازمانی : h.chaghravandi@ntdc.ir

سوابق کاری

احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و داده های مکانی

از ۱۳۹۶ تا کنون

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۲۲ نمابر:۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۹۹ ایمیل سازمانی: a.farhadipour@ntdc.ir

سوابق کاری

عبدالوهاب شُهلی بُر

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی

دکتری جامعه شناسیِ مسائل اجتماعی

شماره تماس: ۸۹-۵۶۳-۸۹۳-۰۲۱ نمابر:           ایمیل سازمانی: a.shohlibor@ntdc.ir

سوابق کاری

محمود رحیمی

مشاور مدیرعامل

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دکترای مهندسی عمران

شماره تماس:                  نمابر:                 ایمیل سازمانی: ma.rahimi@ntdc.ir

سوابق کاری

محمدهادی رستمیان

مشاور مدیرعامل

شماره تماس:                  نمابر:                 ایمیل سازمانی: m.rostamian@ntdc.ir

سوابق کاری

حسین ایمانی جاجرمی

مشاور مدیرعامل

شماره تماس:                  نمابر:                 ایمیل سازمانی: h.imani@ntdc.ir

سوابق کاری

محمد نظری

مدیر روابط عمومی ، مشاور مدیر عامل

کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

شماره تماس : 89356134-021 نمابر:  ۸۸۶۷۲۰۹۹-۰۲۱ ایمیل سازمانی: m.nazari@ntdc.ir

سوابق کاری

میثم بصیرت

مشاور مدیرعامل

شماره تماس:                  نمابر:                 ایمیل سازمانی:

سوابق کاری