شرکت عمران شهر جدید گلبهار در نظر دارد به منظور بهبود سیمای بصری و ارتقاء خوانایی در محدوده توسعه شهر جدید گلبهار در خصوص طراحی منظر و المان میدان مرکزی شهر اقدام نماید.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=11596
کد خبر
11596
بازدید
109