21 تیر ماه با دستور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس، بالغ بر 51 هزار واحد مسکونی در قالب 22 هزار واحد مسکن مهر و 28 هزار واحد طرح اقدام ملی در کشور به افتتاح رسید. بخش عمده این واحدها با تعداد بیش از 7 هزار واحد، مربوط به افتتاحات مسکن مهر در شهر جدید پردیس بود.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=13959
کد خبر
13959
بازدید
23438