حبیب اله چاغروندی

سرپرست معاونت فنی و مهندسی

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین گرایش شهرسازی

 شماره تماس : 88880952-021    نمابر: 021-88880952    ایمیل سازمانی:h.chaghravandi@ntdc.ir 

سوابق کاری

ناصر رضایی

سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی

 شماره تماس : 89356000-021    نمابر: 021-89356000    ایمیل سازمانی: 

سوابق کاری