معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح اقدامات برجسته مجموعه شهرهای جدید در یک سال گذشته اعلام کرد:

هزینه 4 هزار میلیارد تومان در بخش آماده سازی و تأمین زیرساخت سایت های مسکن مهر/ آغاز ساخت 125 هزار واحد مسکونی درقالب طرح اقدام ملی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در تشریح اقدامات برجسته انجام شده مجموعه شهرهای جدید در سال 99 ازاقداماتی نظیر هزینه 4 هزار میلیارد تومان در بخش آماده سازی و تأمین زیرساخت سایت های مسکن مهر،آغاز ساخت125 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی و همچنین شروع عملیات اجرایی بیش از 4 هزار میلیارد تومانقرارداد مشارکت بین مجموعه شرکت های عمران شهرهای جدید و بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمرانشهرهای جدید در تشریح اقدامات برجسته انجام شده مجموعه شهرهای جدید در سال 99 با اشاره بر اهمیت و توجه ویژه این مجموعه بهتوسعه دسترسی ها و حوزه حمل و نقل بیان کرد: خوشبختانه در سال گذشته موفق شدیم پس از سنوات طولانی آزادراه سهندتبریز راافتتاح و از سویی دیگر بزرگراه شهید سلیمانی را در شهر جدید صدرا به بهره برداری برسانیم.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع توسعه حمل و نقل ریلی در یک سال گذشته با سرعت بیشتری در مجموعه شهرهای جدید به اجرارسیده است گفت: متروی شهر جدید بهارستان در حال حاضر در مرحله ای قرار دارد که امید داریم در سال جاری افتتاح و بهره برداریشود، از سویی دیگر مترو شهر جدید گلبهار نیز با سرعت بیشتری پیش رفته و در مرحله قابل قبولی گزارش شده است؛ در این راستا میتوانیم اعلام کنیم که عملیات اجرایی مترو تهرانپردیس نیز در سال 1400 آغاز خواهد شد که بدون شک همگی نوید بخش توسعه جدیدشهرهای مذکور خواهند بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب که مجموعه شهرهای جدید در حوزه زیرساخت های شهری نیزفعالیت های گسترده ای را طی یک سال گذشته به انجام رسانده است گفت: علاوه بر خدمات پایه ای نظیر ساخت مدارس که همواره ازسنوات قبلی تا کنون عملکرد خوبی را در شهرها به خود اختصاص می دهد به فعالیت های فرهنگی، بهداشتی و همچنین ساخت کانونپرورش فکری کودکان و نوجوانان ورود پیدا  کرده و پروژه های قابل توجهی را به افتتاح رساندیم.

این مقام مسئول با تأکید براینکه مجموعه شهرهای جدید در سال 99 تمرکز ویژه ای بر اتمام و تحویل پروژه های مسکن مهر داشته استگفت: با وجود نواسانات بسیار در قیمت تجهیزات به ویژه مصالح ساختمانی با کمک و تلاش کلیه همکاران توانستیم این اقدامات را نسبتبه سال های گذشته با سرعت بیشتری به انجام برسانیم.

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت های اعمال شده در تبصره 8 قانون بودجه در سال 99 برای مجموعه شهرهای جدید اعلام کرد: با استفادهاز این ظرفیت ها توانستیم رقم قابل توجهی بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان را در حوزه های مختلف سایت های مسکن مهر اعم از آمادهسازی، تأمین زیرساخت ها و خدمات هزینه کرده و وضعیت این مناطق را متحول سازیم.

به گفته وی مجموعه شهرهای جدید در حال حاضر در مقطعی از بالندگی قرار داشته و 7 شهر دارای بیش از 100 هزار نفر جمعیت را درخود جای داده است که همگی نشان از توفیق این مجموعه در جذب و اسکان جمعیت به خصوص در مناطق کلانشهری دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین خبر داد: در یک سال گذشته 2 شرکت جدید به مجموعه شرکت های عمران در شهرهایایوانکی و تیس اضافه شد که امید داریم شرکت عمران شهر جدید ایوانکی در پاسخگویی به نیاز مسکن کلانشهر تهران و شرق استان وهمچنین شرکت عمران شهر جدید تیس در پیشرفت و ترقی سواحل مکران نقش ویژه ای را ایفا کنند.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود توسعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را نیز یکی از حوزه های مورد توجه ویژه مجموعه شهرهایجدید در سال 99 اعلام کرد و افزود: هرچند که از لحاظ برگزاری رویدادهای فرهنگیاجتماعی به دلیل شیوع بیماری کرونا در سالگذشته با محدودیت روبه رو بودیم ولی گسترش زیرساخت های اجتماعی با هدف تسریع روند هویت یابی و شکل گیری اجتماعی  در اینمناطق، جزو دستورهای کارهای ویژه ما در این یک سال محسوب می شد.

وی در این راستا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه شهرهای جدید را نیز یکی دیگر از سیاست های مورد اهمیت مجموعهشرکت عمران در یک سال گذشته اعلام کرده و افزود: ما خوشبختانه در این مدت توانستیم با کیفیت بهتری نسبت به سنوات قبل در توسعهفضاهای حیاتی در قالب مراکز محله و جبران خدمات، مراکز تجاری و همچنین رونق حوزه تولید و عرضه مسکن گام برداریم که مبادله وآغاز عملیات اجرایی بیش از 4 هزار میلیارد تومان قرارداد مشارکت بین مجموعه شرکت های عمران شهرهای جدید و بخش خصوصینمونه ای از آن به شمار می رود.

طاهرخانی ادامه داد: شرکت عمران شهرهای جدید در این سال به عنوان یکی از نقاط تمرکزی در عرضه مسکن جدید در قالب طرح اقدامملی در مناطق کلانشهری تعریف و مورد توجه قرار گرفت؛ خوشبختانه پروژه های بسیاری بالغ بر 30 هزار واحد در این بخش آغاز و درمرحله اجرا قرار گرفتند که در کنار تفاهمنامه های امضا شده با نهادهای اداری بزرگ مانند آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروهایمسلح، و همچنین واگذاری اراضی به تعاوانی های مسکن برای تولید مسکن عملکرد مجموعه را به آغاز ساخت 125 هزار واحد مسکونیمی رساند که امید داریم در سال 1400 به بهره برداری رسیده و به تعادل بخشی بازار مسکن در این مناطق کمک کند.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=13040
کد خبر
13040
بازدید
22962