صادق اکبری

عضو هیئت مدیره

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران

 شماره تماس : 88884164-021    نمابر: 021-88672083    ایمیل سازمانی:sa.akbari@ntdc.ir 

سوابق کاری

یدالله رحمانی

عضو هیئت مدیره

لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز
فوق لیسانس برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

شماره تماس: 77-766-888-021     نمابر: 76-766-888-021     ایمیل سازمانی : yd.rahmani@ntdc

سوابق کاری

 میر محمد غراوی

عضو هیئت مدیره

 شماره تماس : 88672100-021    نمابر:021-88883714      ایمیل سازمانی:

سوابق کاری