زهره داودپور

عضو هیئت مدیره

دکتری شهرسازی

شماره تماس: 49-894-888-021      نمابر: 52-809-888-021      ایمیل سازمانی: z.davoudpour@ntdc.ir 

رزومه و سوابق شغلی

سوابق تحصیلی :

– دکترای شهرسازی
– کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه تهران

سوابق اداری:

– عضویت هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ۱۳۹۶ تا کنون
– مدیر کل دفتر طرحهای کالبدی – ۱۳۹۶
– معاون دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران – ۱۳۸۸
– شرکت عمران شهرهای جدید ۷۹-۸۸
– معاون دفتر طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای- ۱۳۷۸
– کارشناس مسئول معماری و شهرسازی – ۱۳۷۲
– کارشناس ترافیک – ۱۳۶۹

سوابق آموزشی و تدریس:

سوابق آموزشی >
– تدریس در دوره های >
• کارشناسی ارشد معماری ( دروس مبانی برنامه ریزی مجتمع های زیستی _ روش تحقیق در معماری)
• کارشناسی ارشد شهرسازی ( دروس نظریه نظام ها _ تاریخ شهر _ سمینار _ مبانی برنامه ریزی شهری _ مبانی برنامه ریزی منطقه ای _ تکنیک ها و روش‌های برنامه ریزی شهری _ تکنیک ها و روش های برنامه ریزی منطقه ای _ حقوق و قوانین شهری _ کارگاه بیان تصویری)
• کارشناسی معماری ( مبانی برنامه ریزی کالبدی _ روش تحقیق _ روستا )

– تدریس در دوره های کوتاه مدت آموزشی :

• شهرداران کشور ( برنامه ریزی حمل و نقل شهری )
• مبانی کلانشهرها
• ارزیابی طرح های توسعه شهری
• آشنایی با طرح های کالبدی ملی و منطقه ای
• فناوری های نوین شهرسازی و معماری (تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه ها)
• توانمندسازی بافت های مساله دار
• کارگاه تخصصی بررسی تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری
• کارگاه آموزشی روش شناسی تحقیق (ویژه اعضای هیات علمی رشته های فنی مهندسی)

سوابق پژوهشی:

طرح های مطالعاتی >
– سرپرست مطالعات تعادل بخشی شهر تهران ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
– بررسی ویژگیهای سکونتگاه های خودرو پیرامون کلانشهرها ( انفرادی)
– ارزیابی طرحهای بهبود ترافیک شهر تهران( انفرادی)
– ویژگی های شهرهای جدید در ایران ( نظارت )
– شهرهای الکترونیکی ( نظارت)
– تبیین شاخص های خانه سالم ( انفرادی)
– بررسی قوانین مرتبط با شهر سالم ( انفرادی)
– نگاهی دوباره به تهران ( انفرادی)
-طرح مطالعاتی تدقیق مفاهیم وتعریف سرانه های شهری (مشترک)

سوابق عضویت در شوراها و کمیته های تخصصی:

– کمیته ترافیک شورایعالی الگوی مصرف
– کمیته فنی بررسی انتقال صنایع از تهران
– کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری
– کمیته بازیافت مواد شورایعالی الگوی مصرف
– کمیته تخصصی هدایت و راهبری طرح های مجموعه کلانشهرها
– عضو نظام مهندسی ایران
– عضو جامعه مهندسان شهرساز
– شورای کارشناسان کشوری شهر سالم _ روستای سالم
– عضو کمیته برگزاری روز زمین پاک
– عضو کمیته انتخاب شهرساز سال
– عضو کمیته تخصصی و راهبردی نهاد برنامه ریزی شهر تهران
– عضو انجمن مفاخر معماری ایران
– دبیر کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
– نماینده وزارت راه و شهرسازی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
– عضو کمیته بررسی ریل پایه

دوره های تکمیلی:

– کلاس های آموزش کامپیوتر
– اصول سنجش از دور و GIS
– نگارش C. V. به زبان انگلیسی و تنظیم توصیه نامه های دانشگاهی
– نگارش و تنظیم پوستر به زبان انگلیسی
– ارزشیابی و اندازه گیزی پیشرفت تحصیلی
– کاربردهای فناوری اطلاعات در تعلیم وتربیت
– اصول و فلسفه تعلیم وتربیت
– روانشناسی تربیتی
– اشنایی با روا نشناسی تحول
– دوره سنجش عدالت در شهر WHO(April ۲۰۰۸)

مدیر مسئول مجله علمی – پژوهشی هستی فضا (space Ontology)

عضو هیات علمی و داوری:

– مجله آبادی
– مجله علمی –پژوهشی هویت
– مجله جستارهای شهرسازی
– مجله آرمانشهر (علمی- پژوهشی)
– و سمینارهای ملی و بین المللی

مقالات علمی – پژوهشی:

استفاده از گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظورانعکاس خواسته ها و تمایلات مردمی در فضاهای شهری، نمونه موردی: بوستان مهدی درشهر قم
بکارگیری تکنیک FMEA درعرصه شهرسازی به منظورپیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری مطالعه مورد بوستان دانشجو در تهران
کاربرد اصول توسعه میان افزا در بهبود فضایی-عملکردی بافت های شهری
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه پایدار شهری(نمونه موردی:بافت فرسوده کوی سجادیه مشهد)
نظریه عمومی گسترش شهرهادر قرن بیستم و انطباق آن با شرایط ایران
بررسی تطبیقی عوامل موثر بر گسترش شهرهای میانی
Defining and Prioritizing the Effective Urban Planning Indicators on the Citizenship Rights Achieving by Using AHP (Case Study:Islamic Republic of Iran)
Approaches of Gentrification Model to Gentrify and Rehabilitate Urban Old Context
Defining and Prioritizing the Effective Urban Planning Indicators on the Citizenship Rights Achieving by Using AHP (Case Study:Islamic Republic of Iran)

سایر مقالات (علمی- ترویجی و علمی- تخصصی):

مکان گزینی پارکهای شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS
شهر و روستا و روابط حاکم بر آن
بررسی آثار تراکم ساختمان بر فرم و منظر شهری با استفاده از روش SOWT
بازگرداندن سرزندگی و زیست پذیری به بافت مرکزی شهر مروری بر تجربیات جهانی
ضوابط ارزیابی نقش و عملکرد دروازه و فضای ورودی شهرها
سرعت توسعه شهری ومسله هویت
چگونگی شکل گیری کلانشهر تهران
شناخت و بررسی تحلیلی محله ی آب انبار نو ساری
تعاریف مسکن و نقش آن در شکل گیری محیط مسکونی
انبوه سازی مسکن چرا ؟ چگونه و کجا

گالری تصاویر