صادق اکبری

عضو هیئت مدیره

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران

شماره تماس: ۶۴-۸۴۱-۸۸۸-۰۲۱      نمابر: ۸۳-۷۲۰-۸۸۶-۰۲۱      ایمیل سازمانی:sa.akbari@ntdc.ir 

رزومه و سوابق شغلی

سوابق تحصیلی :

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی و مدیریتی:

1. کارشناس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشوراز 1375 لغایت 1379
2. دبیر کمیسیون جلوگیری از آلودگی منابع آب (مدیریت پسماندها). دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور1380
3. رئیس گروه طرح و برنامه دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور1381
4. سرپرست دفتر امور دهیاری ها و مدیرکل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور1382
5. مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها1384 تا آذر 1386
6. معاون پژوهشی پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهردای ها آذر 1386 تا پایان فروردین 1387
7. مشاور معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران1387
8. مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران. وزارت امور اقتصادی و دارایی از فروردین سال 1388 تا دی ماه 1396
9. عضو هیات مدیره موظف شرکت عمران شهرهای جدید- وزارت راه و شهرسازی از دی ماه 1396 تاکنون
10. مسئول اجرایی کارگروه اقتصادی و بازرگانی شورایعالی ایرانیان مقیم خارج از سال 1387 تا 1392
11. عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان از نیمه دو سال 1393 تای دی ماه 1396
12. نماینده وزیر، مدیریت، هماهنگ کننده و برگزار کننده اجلاس های کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی با کشورهای؛ چین، آلمان، هند، جمهوری چک، مجارستان، آفریقای جنوبی، پاکستان، برزیل، بوسنی و هرزگویین
13. رئیس کمیته اقتصادی، سرمایه گذاری و بانکی اجلاس های کمیسیون مشترک با کشورهای آفریقای جنوبی، روسیه، هند، چین، بلغارستان، آلمان، برزیل، جمهوری چک، مجارستان، افغانستان، غنا، الجزایر و…

دوره های آموزشی کوتاه مدت:

1. گذراندن دوره لاموزشی “Planning and Financing Urban Local Economic Development” از تاریخ 25-11-2002 لغایت 6-12-2002 در کشور هندوستان در موسسه Human settlement management institute(HSMI)
2. گذراندن دوره آموزشی “Poverty & Social Impact of Reform” برگزار شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تاریخ 21-19 اکتبر2002 با همکاری برنامه عمران ملل متحد و بانک جهانی
3. گذراندن دوره آموزشی مهارت های هفتگانه کار با رایانه (ICDL)
4. گذراندن دوره آموزشی امکان سنجی پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی براساس روش یونیدو با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR Expert III ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. به مدت 24 ساعت. 1388.
5. گذراندن دوره “آشنایی با پتانسیل های تامین مالی در ایران” سازمان سرمایه گذاری به مدت 12 ساعت. 1390
6. شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی “مشارکت بخش عمومی و خصوصی” (PPP) به مدت 24 ساعت. 1390
7. گذراندن دوره آموزشی “آشنایی با روشهای نوین تامین مالی و سرمایه گذاری” به دت 4 ساعت. 1389
8. گذراندن دوره آموزشی آیین مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی به مدت 20 ساعت. 1391
9. گذراندن دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها به مدت 8 ساعت. 1395
10. Workshop Intercultural Business Communication, Tehran,18th January . 2017
11. آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به ریاست جمهوری؛ به مدت 6 ساعت. 1395
12. گذراندن دوره آموزشی امنیت ملی 2 ویژه مدیران و متصدیان مشاغل حساس؛ حراست کل کشور به مدت 16 ساعت. 1394
13. گذراندن دوره آموزشی ترتیبات و مبادلات بانکی در عرصه بین المللی در بانک خاورمیانه به مدت 10 ساعت. 1396
14. گذراندن دوره آموزشی “تامین مالی و ساخت شهرهای هوشمند” در چین. به مدت 104 ساعت. مهر ماه 1398

فهرست مقالات علمی و پژوهشی:

1. ارائه مقاله “شاخص های توسعه اجتماعی کشور” در سمینار توسعه اجتماعی. وزارت کشور. دفتر امور اجتماعی. مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی. انتشارات علمی و فرهنگی. سال 1380
2. مردم سالاری در اداره امور شهرداری و مشارکت شهروندان. (ترجمه). برنامه ریزی و مدیریت شهری. چالشهای نظری و تجربی. انتشارات سازمان شهرداریهای کشور. سال 1381
3. چگونه شوراها مشکلات شهر خود را بشناسند. ماهنامه شهرداریها. شماره 6. آبان 1378
4. خیابان قابل زندگی. ماهنامه شهرداریها. شماره 8. دیماه 1378
5. نقد و بررسی کتاب “فضاهای شهری، شیوه های ادراک و تجربه” مولف پیتر دیکنز. کتاب ماه آذر 1379
6. مقاله علمی و پژوهشی “سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری”. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. دانشگاه اصفهان. پژوهشکده امیرکبیر و پژوهشکده اقلیم شناسی. سال بیست و یکم. شماره 4. زمستان 1385
7. مقاله علمی و پژوهشی “مناسبات روستا و شهر و عوامل توسعه نیافتگی ایران در دوره قاجار”. فصلنامه جغرافیا. نشریه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران. سال سوم. شماره 6 و 7. پاییز و زمستان 1384. تاریخ چاپ 1387
8. مقاله علمی و پژوهشی “مناسبات روستا با شهر و اثرات توسعه ای آن: مطالعه موردی شهرستان ساوجبلاغ”. فصلنامه جغرافیا. نشریه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران. سال سوم. شماره 16 و 17. بهار و تابستان 1387
9. ارایه مقاله “نقش و جایگاه سرمایه گذاری خارجی در تامین مالی طرح های اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو”. همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو). اسفند 1390. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

گالری تصاویر