مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:

پارک علم و فناوری پرند احداث می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از برنامه‌ریزی برایاحداث پارک علم‌وفناوری در شهر جدید پرند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، حبیب‌اله طاهرخانی،در مراسم مبادله سه تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری بین وزارتراه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که عصر دیروز در محل ساختمان دادمانوزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به جزییات این سه تفاهم‌نامه گفت: اولین تفاهم‌نامه مربوط به واگذاری ۲۸۰ هکتار اراضیجدید به پارک علم‌وفناوری پردیس است

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به حمایت مداوم دولت از پارک علم‌ و فناوری پردیس بهعنوان پیشروترین پارک علم‌ و فناوری افزود: امروز بزرگترین واگذاری اراضی جدید به پارک‌های علم و فناوری صورت می‌گیرد.

طاهرخانی سپس به تفاهم برای ایجاد پارک علم‌وفناوری در شهر جدید پرند اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به توسعه پارک علم و فناوریشهر جدید پردیس، شهر جدید پرند هم این ظرفیت را دارد که دارای پارک علم و فناوری باشد. همچنین از این طریق برای برندینگ پرند وتوسعه و ایجاد اشتغال در آن منطقه هم اقدام شده است.

وی سپس با تشریح موضوع سومین تفاهم‌نامه، یعنی احداث شهرک مسکونیفناوری فردوس در شهر جدید پردیس گفت: این شهرک در۸۰۰ هکتار زمین احداث می‌شودجانمایی‌ها برای احداث پارک علم و فناوری فردوس انجام شده است و سیاست وزارت راه و شهرسازیاین است که الگوی جدید از شهرسازی را پایه گذاری کند و بتواند روش‌های نوین شهرسازی، ساختمان سازی و بکارگیری انرژی را ارایهدهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به دنبال شعار طرح‌های جدید، فرهنگ جدید در شهرنشینی هستیم که بتوانیم الگوی جدیدی درشهرنشینی ارایه دهیم.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=13879
کد خبر
13879
بازدید
27784