پرسش های متداول املاکی و حقوقی

خانهپرسش های متداول املاکی و حقوقی
پرسش های متداول املاکی و حقوقی1398/10/21 7:55:32
مرجع صدور مجوز تفکیک ، افراز، عمران، احداث بنا، گواهی پایان کار و عدم خلاف در شهرهای جدید چه دستگاهی است؟1398/10/18 13:57:15

پاسخ: تا قبل از استقرار شهرداری با شرکت عمران شهر جدید و پس از استقرار شهرداری با شهرداری می باشد.

نحوه واگذاری اراضی و واحدهای ساختمانی در محدوده شهرهای جدید به چه صورت است؟1398/10/18 13:56:43

پاسخ: واگذاری اراضی با کاربری های مختلف و ساختمانها به قیمت پایه کارشناسی و با انتشار آگهی از طریق فراخوان عمومی صورت می پذیرد.

شرکت های عمران اراضی خود را به صورت رایگان در اختیار چه اشخاصی قرار می دهند؟1398/10/18 13:56:05

پاسخ: شرکت های عمران، اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی و سایر کاربری های خدماتی (به استثناء اراضی با کابری تجاری) را به طور رایگان حسب مورد فقط در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده، شهرداری و شرکت های آب و فاضلاب قرار می دهند .

دفتر املاک و امور حقوقی در چه صورتی نسبت به مراجعان و درخواست کنندگان پاسخگو خواهد بود ؟1398/10/18 13:55:04

پاسخ: دفتر مذکور صرفاً به شخص ذی سمت یا وکیل قانونی وی پاسخ داده و به درخواست های اشخاص، منحصراً پس از احراز سمت ایشان، ترتیب اثر داده خواهد شد.

صدور پروانه ساخت یا مجوزهای مربوط دیگر در شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری توسط چه نهادی انجام می گیرد ؟1398/10/18 13:54:21

پاسخ: صدور این گونه مجوزها طبق قانون تا قبل از استقرار شهرداری مطابق ضوابط معین شده به عهده شرکت های تابعه عمران شهر جدید و سایر سازندگان قانونی شهرهای جدید است.

آیا برنده شدن در فراخوان ( مزایده ) به معنی مالکیت برنده فراخوان ( مزایده ) می باشد ؟1398/10/18 13:52:55

پاسخ : خیر برنده شدن در فراخوان ( مزایده )، هیچ گونه مالکیتی برای وی ایجاد نخواهد کرد و برنده فراخوان باید نسبت به انجام برخی اقدامات (منجمله پرداخت قسمتی از مبلغ موضوع فراخوان) طبق نظر و ابلاغ شرکت عمران به برنده مزبور، مبادرت نماید.