پروژه شمال شرقی محله ایثار

در شمال شرقی محله ایثار در زمینی به مساحت 14651/43 متر مربع

تنوع ابنیه و بافت مسکونی و غیر مسکونی به منظور جلوگیری از یکنواختی و تکرار در چشم انداز ها و کریدورهای دید و حتی تو جه به بلند مرتبه سازی جهت ایجاد تنوع خط آسمان و نیمرخ شهری مناسب در طراحی شهری فولادشهر مد نظر بوده است، که این هدف در پروژه تجاری مسکونی شمال شرقی محله ایثار با افزایش تراکم و رسیدن به 12 طبقه در نظر گرفته شده است. موقعیت این مجتمع تجاری – مسکونی در شمال شرقی محله ایثار در زمینی به مساحت 14651/43 متر مربع واقع شده است و موقعیت مناسبی جهت سرمایه گذاری بوجود آورده است.

لینک کوتاه نوشته
https://www.ntdc.ir/?p=4581
کد خبر
4581
بازدید
690