احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و داده های مکانی

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۲۲      نمابر:۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۹۹      ایمیل سازمانی :  a.farhadipour@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

گالری تصاویر