عبدالوهاب شُهلی بُر

مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی

دکتری جامعه شناسیِ مسائل اجتماعی

شماره تماس:  ۸۹-۵۶۳-۸۹۳-۰۲۱    نمابر: 99-720-886-021  ایمیل سازمانی: a.shohlibor@ntdc.ir            

رزومه و سوابق شغلی

تحصیلات:
دکتری جامعه شناسیِ مسائل اجتماعی / دانشگاه تهران / ۱۳۹۸
عنوان رسالۀ دکتری: «سیاست اجتماعی مسکن در ایران؛ با تاکید بر مسکن مهر»
کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی/ دانشگاه تهران / ۱۳۸۴
عنوان پایان‌نامه ارشد: « مصرف محلی فرهنگ عامهِ جهانی: دریافت وتبیین خوانش‌های تماشاگران زاهدانی از فیلم‌های عامه‌پسند هندی»
کارشناسی روان‌شناسی عمومی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان/ ۱۳۸۰
دیپلم برق -گرایش الکتروتکنیک / هنرستان فنی شهید هاشمی نژاد / ۱۳۷۵
پیشینه شغلی:
شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، وزارت راه و شهرسازی / کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی/ از بهمن ۱۳۹۵ تاکنون
عضو شورای راهبری مطالعات طرح تفصیلی و آماده‌سازی شهر جدید تیس از ۱۳۹۵ تاکنون
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی / مشاور گروه مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار /تا بهمن۱۳۹۵
دبیر «گروه جامعه شناسی شهر و مطالعات منطقه ای» انجمن جامعه شناسی ایران در دوره نهم/۱۳۹۸-۱۳۹۵
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری /پژوهشگر/ ۱۳۸۸-۱۳۸۷
دانشگاه سیستان و بلوچستان / مدرس گروه علوم اجتماعی/ ۱۳۹۲- ۱۳۸۹
پژوهشکده ادبیات و علوم انسانی جهاد دانشگاهی تهران / پژوهشگر/ ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳
افتخارات علمی:
عضو بنیاد ملی نخبگان کشور.
رتبه هفتم کشوری کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۱ در رشته جامعه شناسی.
برگزیده نخست بخش جوان نخستین جشنواره بین المللی فارابی در گروه «علوم اجتماعی و ارتباطات»، بهمن ۱۳۸۶. برگزیده شدن رساله‌ی «مصرف محلی فرهنگ عامهِ جهانی: دریافت وتبیین خوانش های تماشاگران زاهدانی از فیلم های عامه پسند هندی» در نخستین جشنواره بین المللی فارابی بعنوان یک پژوهش و تئوری پردازی جدید در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی.
عضو فرهیختگان و مشاهیر ایران بنیاد ایران شناسی: از ۱۳۸۶ تاکنون.
برگزیده شدن مقاله «تحلیل مسائل اجتماعی بهره برداری و نگهداری مجتمع های مسکن مهر در شهرهای جدید»، در سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، دی ماه ۱۳۹۷.
مهارت‌های حرفه‌ای:
سیاست‎گذاری و برنامه‌ریزی مسکن
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ایجاد و توسعه شهرهای جدید و شهرکهای گردشگری
طراح و مجری مطالعات اجتماعی-اقتصادی طرح های مکان یابی، جامع و تفصیلی توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای
برنامه‌ریز توسعه اجتماعات محلی و کسب و کارهای خرد
سیاست‌گذاری رسانه و تحلیل گفتمان متون دیداری-شنیداری
تشویق نامه های علمی:
لوح تقدیر رئیس جمهور
لوح تقدیر یونسکو
لوح تقدیر آیسسکو
دانش و مهارت:
تسلط حرفه ای به نرم افزار‌های تخصصیِ علوم اجتماعی
تسلط بر تکنیک‌های جمع آوری و تحلیل داده های میدانی
تسلط به زبان انگلیسی و ترجمه متون تخصصی علوم اجتماعی و شهرسازی
تسلط بر تدوین حرفه‌ای گزارش های سیاستی و تحلیلی
فعالیت های آموزشی و سوابق تدریس:
مدرس در گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان به مدت چهار نیمسال (نیمسال اول و دوم ۹۱-۹۰ و نیمسال اول و دوم ۹۲-۹۱) و عناوین درس‌های تدریس شده: جامعه شناسی در ادبیات فارسی، جامعه شناسی جوانان، جامعه شناسی ارتباط جمعی، جامعه شناسی صنعتی، جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی کار و مشاغل، جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی و جامعه شناسی روستایی.
مدرس در گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور به مدت ده نیمسال ( از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹) و عنوان درس‌های تدریس شده: نظریه های جامعه شناسی ۱و۲، مفاهیم اساسی ۱و۲، جامعه شناسی خانواده، روان شناسی جنایی، جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، مبانی جامعه شناسی، مبانی مردم شناسی، مردم شناسی فرهنگی، روان شناسی اجتماعی.
سوابق پژوهشی- تحقیقاتی :
۱۳۹۷/ سازمان منطقه آزاد چابهار، ناظر افتخاری پروژه : «تدوین نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی استقرار رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار».
۱۳۹۷/ شرکت عمران شهرجدید بینالود، ناظر طرح: «تدوین سند راهبردی توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر جدید بینالود».
۱۳۹۵/ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مجری پروژه «علل تصادفات جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان از نقطه نظر مسائل فرهنگی، اجتماعی و ‌روان شناختی».
۱۳۹۵/ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، همکار پروژه «تدوین برنامه راهبردی اقدام مشترک ساماندهی منطقه‌ی شهری بندرعباس».
۱۳۹۴/ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، همکار پروژه «گردآوری، تدوین و چاپ ۸ جلد کتاب فصل شهرهای جدید».
۱۳۹۴/ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، همکار پروژه «تدوین برنامه عملیاتی مداخله اجتماعی، توسعه تبلیغات و پویش‌های اطلاع رسانی ارتقای ایمنی راه در ایران».
۱۳۸۶/ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجری پروژه «دانشجویان ایرانی و مصرف فیلم های عامه پسند امریکایی و هندی: بررسی دلالت های معنایی فیلم های عامه پسند امریکایی و هندی در میان دانشجویان دانشگاههای استان سیستان و بلوچستان».
۱۳۸۷/ معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی تهران، مجری پروژه «ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (۱۳۸۶-۱۳۷۶)».
۱۳۸۵/ استانداری سیستان و بلوچستان، مجری پروژه «ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی ناامنی اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان و ارایۀ سیاست‌های اجتماعی کاربردی جهت بهبود شاخص های آن».
۱۳۸۲/ معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، همکار پروژه «بررسی وضعیت کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب مناطق محروم ایران»، مجری دکتر صدیق سروستانی.
سوابق تألیفی :
الف- کتاب
• «نقش فرهنگ در هویت بخشی و توسعۀ سرمایه اجتماعی شهرهای جدید»، در کتاب فصل شهرهای جدید: سرمایه اجتماعی، هویت و فرهنگ شهری در شهرهای جدید، ویراستار دکتر سعید معیدفر، انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۳۹۶.
ب- مقالات علمی- پژوهشی
• «عوامل اجتماعی و فرهنگی تصادفات جاده‌ای در استان سیستان و بلوچستان»، عبدالوهاب شهلی‌بر و محمود تیموری، نشریه علمی- پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران، در نوبت چاپ.
• «سیاست اجتماعی مسکن در ایران»، عبدالوهاب شهلی‌بر و یوسف اباذری، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات جامعه‌شناسی، در نوبت چاپ.
• «ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (۱۳۸۶-۱۳۷۶)»، عبدالوهاب شهلی‌بر، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۹۰ صص ۳۷-۱۳.
• «مصرف محلی فرهنگ عامه جهانی: سینمای عامه پسند هند و تماشاگران زاهدانی»، یوسف اباذری و عبدالوهاب شهلی‌بر، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره ۱۲پاییز ۱۳۸۷.
• «جهانی شدن و شکل گیری سیاست فرهنگی محلی: مصرف رسانه ای بلوچ های ایرانی و چالش‌های هویت قومی و هویت ملی»، سعیدمعیدفر و عبدالوهاب شهلی‌بر، نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران. شماره ۵۶-۵۷ بهار و تابستان ۱۳۸۶.
ج. مقالات همایش های علمی
• «تحلیل مسائل اجتماعی بهره برداری و نگهداری مجتمع‌های مسکن مهر در شهرهای جدید»، سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۸/۹/.۱۳۹۷.
• «الزمات اجتماعی در ایجاد شهرهای جدید»، همایش ملی بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید در ایران، شهر جدید صدرا، شیراز، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶.
• «نگاهی جامعه‌شناختی به طرح جامع مسکن از منظر ساختارهای اجتماعی اقتصاد»، پانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران از۳- ۲ آذر ۱۳۹۴.
• «افراط‌گرایی در جنوب شرق کشور»، مهر ۱۳۹۵، نشست تخصصی، معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳۰ دی ۱۳۹۴.
• «جامعه شناسی ناامنی اجتماعی در سیستان و بلوچستان؛ ریشه ها و راهکارها»، همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۳۱-۳۰ فروردین ۱۳۹۱.
• «سمبلیک شدن آداب و سنن بلوچی؛ روایت تغییری فرهنگی- تاریخی در بلوچستان»، همایش ملی گذری بر تاریخ بلوچستان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، اردیبهشت ۱۳۸۷.
د. مقالات عمومی
• «در ‌سوگ‌ پهلوانان ‌موسیقی ‌بلوچ»، مجله معمار، شماره ۱۱۷، مهر و آبان ۱۳۹۸.
• «پلاسکو؛ فضایی که نباید خاطره زدایی شود»، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ۷ بهمن ۱۳۹۵.
• «تقابل های بنیادگرایی مذهبی و فرهنگ فولکلوریک در بلوچستان»، تارنمای انسان شناسی و فرهنگ.
• «مدرنیته و نشانه‌شناختی شدن فرهنگ زیستۀ بلوچی»، تارنمای انسان شناسی و فرهنگ.

گالری تصاویر