مسعود هاشمی

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری، برنامه ریزی و بودجه

کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۲۳      نمابر:۰۲۱-۸۹۳-۵۶۳-۹۸       ایمیل سازمانی:ma.hashemi@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

سوابق شغلی:

۱. مدیر امور مالی و بازرگانی و فروش شرکت شیمیایی بهینه گلشهر
۲. کارشناس مطالعات اقتصادی اجتماعی، برنامه ریزی و بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
۳. مسئول برنامه ریزی و تلفیق بودجه شهرهای جدید کشور و شرکتهای تابعه
۴. عضو ستاد تلفیق بودجه وزارت متبوع
۵. عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت عمران شهر جدید صدرا (استان فارس)
۶. عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری و خدمات شهری شرکت عمران شهر جدید پرند (استان تهران)
۷. مشاور اقتصادی و بازاریابی فدراسیون هنرهای ورزشی، رزمی کشور
۸. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور

گالری تصاویر