نادر عربی

مدیرکل توسعه امور مسکن

کارشناسی ارشد شهرسازی، فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۷-۷۶۵-۱۵       نمابر:۰۲۱-۸۹۳-۵۶۷-۶۸      ایمیل سازمانی:n.arabi@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

۱.کارشناس شهرسازی، مسئول طرح تفصیلی شهرداری مراغه
۲.کارشناس دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن
۳.مدیر برنامه ریزی شهری شهرداری های بناب و ملکان (آذربایجان شرقی)
۴.مسئول گروه برنامه ریزی مسکن، معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی
۵.معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن

گالری تصاویر