همتعلی عبدی نژاد

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

کارشناس ارشد شهرسازی، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۱-۰۰      نمابر:۰۲۱-۸۸۸-۸۳۷-۱۴     ایمیل سازمانی: h.abdinejad@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

سوابق شغلی:

۱.رئیس اداره وزارت جهاد کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی (۱۳۷۴-۱۳۸۷)
۲.معاون مدیرکل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی (۱۳۸۰-۱۳۸۷)
۳.سرپرست دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۸۷-۱۳۸۷)
۴.عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید اندیشه (۱۳۸۹-۱۳۹۰)
۵.مدیر کل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۸۸-۱۳۹۱)
۶.معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۹۱-۱۳۹۲)
۷.مدیرکل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۹۲ تاکنون)

گالری تصاویر