پروین نهروانیان

مدیرکل امور مالی، ذیحساب

کارشناس مدیریت بازرگانی، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران

شماره تماس:  ۰۲۱-۸۸۷۷۲۱-۹۳     نمابر:۰۲۱-۸۸۸-۸۰۸-۹۱       ایمیل سازمانی : p.nahravanian@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

سوابق شغلی:

۱.عامل ذیحساب شرکت عمران شهر جدید رامین (۱۳۷۶-۱۳۷۹)
۲.رئیس حسابداری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (۱۳۸۰-۱۳۸۵)
۳.معاون مدیرکل مالی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (۱۳۸۲-۱۳۹۰)
۴.ذیحساب جاری و ذیحساب طرح های عمرانی و مدیر کل امور مالی شرکت عمران شهرهای جدید (۱۳۹۰ تاکنون)

گالری تصاویر