• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

سوالات متداول حقوقی و املاک

۱ – آيا برنده شدن در فراخوان ( مزايده ) به معني مالكيت برنده فراخوان ( مزايده ) مي باشد ؟

پاسخ : خير برنده شدن در فراخوان ( مزايده )، هيچ گونه مالكيتي براي وي ايجاد نخواهد كرد و برنده فراخوان بايد نسبت به انجام برخي اقدامات (منجمله پرداخت قسمتي از مبلغ موضوع فراخوان) طبق نظر و ابلاغ شركت عمران به برنده مزبور، مبادرت نمايد.


۲ – صدور پروانه ساخت يا مجوزهاي مربوط ديگر در شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري توسط چه نهادي انجام مي گيرد ؟

پاسخ: صدور اين گونه مجوزها طبق قانون تا قبل از استقرار شهرداري مطابق ضوابط معين شده به عهده شركت هاي تابعه عمران شهر جديد و ساير سازندگان قانوني شهرهاي جديد است.


۳- دفتر املاك و امور حقوقي در چه صورتي نسبت به مراجعان و درخواست كنندگان پاسخگو خواهد بود ؟

پاسخ: دفتر مذكور صرفاً به شخص ذي سمت يا وكيل قانوني وي پاسخ داده و به درخواست هاي اشخاص، منحصراً پس از احراز سمت ايشان، ترتيب اثر داده خواهد شد.


۴ – شركت هاي عمران اراضي خود را به صورت رايگان در اختيار چه اشخاصي قرار مي دهند؟

پاسخ: شركت هاي عمران، اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي و ساير كاربري هاي خدماتي (به استثناء اراضي با كابري تجاري) را به طور رايگان حسب مورد فقط در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركت هاي آب و فاضلاب قرار مي دهند .


۵- نحوه واگذاري اراضي و واحدهاي ساختماني در محدوده شهرهاي جديد به چه صورت است؟

پاسخ: واگذاري اراضي با كاربري هاي مختلف و ساختمانها به قيمت پايه كارشناسي و با انتشار آگهي از طريق فراخوان عمومي صورت مي پذيرد.


۶-مرجع صدور مجوز تفكيك ، افراز، عمران، احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف در شهرهاي جديد چه دستگاهي است؟

پاسخ: تا قبل از استقرار شهرداري با شركت عمران شهر جديد و پس از استقرار شهرداري با شهرداري مي باشد.