• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

مدیران کل شرکت عمران شهرهای جدید


مجتبی پورخیز

مجتبی پورخیز

مدیر کل دفتر مدیرعامل، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد

مجتبی پورخیز


تلفن: ۰۲۱-۸۸۸-۸۰۸-۹۸
نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۳۳

لیسانس عمران و فوق لیسانس جغرافیای طبیعی


از ۱۳۹۶ تا کنون


سوابق کاری
محسن زارعی

محسن زارعی

مدیرکل حراست, مشاور مدیرعامل

محسن زارعی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۷-۷۸۵-۴۶
نمابر: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۱-۰۴

فوق لیسانس جغرافیای برنامه ریزی شهری


از ۱۳۹۳ تا کنون


سوابق کاری
محسن غیاثی

محسن غیاثی

مدير كل دفتر املاك و امور حقوقی

محسن غیاثی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۷-۷۶۵-۱۷
نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۸۴۸-۹۲

دکتری حقوق


از ۱۳۹۵ تا کنون


سوابق کاری
علی اخلاقی

علی اخلاقی

مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

علی اخلاقی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۸-۸۰۰-۸۶
نمابر: ۰۲۱-۸۸۷-۷۶۵-۱۶

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری و منطقه ای


از ۱۳۹۶ تا کنون


سوابق کاری
پروین نهروانیان

پروین نهروانیان

مدیرکل امور مالی, ذیحساب

پروین نهروانیان


تلفن: ۰۲۱-۸۸۷-۷۲۱-۹۳
نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۸۰۸-۹۱

کارشناس مدیریت بازرگانی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران


از ۱۳۹۰ تا کنون


سوابق کاری
همتعلی عبدی نژاد

همتعلی عبدی نژاد

مدیرکل دفتر شهرسازی و معماری

همتعلی عبدی نژاد


تلفن: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۱-۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۸-۸۳۷-۱۴

کارشناس ارشد شهرسازی, فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران


از ۱۳۹۲ تا کنون


سوابق کاری
محمدرضا توکلی

محمدرضا توکلی

مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک

محمدرضا توکلی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۷-۷۶۵-۱۴
نمابر: ۰۲۱-۸۹۳-۵۶۵-۱۴

مهندس عمران، کارشناس ارشد جغرافیای برنامه ریزی شهری


از ۱۳۹۴ تا کنون


سوابق کاری
نادر عربی

نادر عربی

مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن

نادر عربی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۷-۷۶۵-۱۵
نمابر: ۰۲۱-۸۹۳-۵۶۷-۶۸

کارشناسی ارشد شهرسازی , فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی


از ۱۳۹۴ تا کنون


سوابق کاری
مسعود هاشمی

مسعود هاشمی

مدیرکل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه

مسعود هاشمی


تلفن: ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۲۳
نمابر: ۰۲۱-۸۹۳-۵۶۳-۹۸

کارشناس مدیریت بازرگانی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی


از ۱۳۹۴ تا کنون


سوابق کاری
احمد فرهادی پور

احمد فرهادی پور

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

احمد فرهادی پور


تلفن: ۰۲۱-۸۸۸-۷۶۶-۲۲
نمابر: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۹۹


از ۱۳۹۶ تا کنون


سوابق کاری
محمد نظری

محمد نظری

مدیر کل روابط عمومی, مشاور مدیرعامل

محمد نظری


تلفن: ۰۲۱-۸۹۳-۵۶۰-۰۰
نمابر: ۰۲۱-۸۸۶-۷۲۰-۹۹

کاردانی و کارشناسی روابط عمومی/ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی


از ۱۳۹۸ تا کنون


سوابق کاری