• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی
با حضور معاونین وزیر راه و شهرسازی انجام گرفت :

برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید


جلسه مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید با هدف بررسی برنامه عملکردی شهرهای جدید در سال ۹۷ و ارائه محورهای ۱۶ گانه عملیاتی در سال جاری برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید جلسه مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید امروز چهارشنبه ۱۳ شهریورماه با حضور محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، ثمری رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها، سیف تبار معاون دفتر امور شرکت های دولتی، سعیدیان معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهی و روستایی سازمان برنامه و بودجه و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با هدف ارائه گزارش عملکرد سال ۹۷ و ارائه برنامه عملیاتی سال جاری برگزار شد.
در این جلسه مباحثی پیرامون موضوعات جمعیتی و روند آن در شهرهای جدید، طرح ها و پروژه های شهرسازی و معماری، اقدامات مهم توسعه اجتماعی – فرهنگی، چگونگی عملکرد احداث واحدهای مسکن مهر، عملکرد اجرایی قطار برقی، ارائه نتایج جلسات هیئت مدیره ستاد و مجمع توابع، عملکرد سرمایه انسانی و اداری، عملکرد برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، وضعیت درآمد داخلی مصوب و عملکرد تحقق، وضعیت میزان سرمایه گذاری و مشارکت، تشریح عملکرد ایجاد مراکز محلات، اقدامات مهم انجام شده در توسعه روابط بین الملل، پروژه های روبنایی و زیربنایی، عملکرد پروژه های شاخص، تعداد آغاز عملیات اجرایی پروژه ها و میزان پروژه های افتتاحی به عنوان عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در سال ۹۷ از سوی اعضای هیئت مدیره مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این راستا محورهای ۱۶ گانه برنامه های عملیاتی سال ۹۸ تحت عنوان برنامه شروع نسل دوم شهرهای جدید و شهرک های مسکونی و اقامتی، برنامه توسعه و گسترش زیرساخت های اجتماعی در شهرهای جدید، برنامه ارزیابی و ارتقای تاب آوری شهرهای جدید، برنامه هویت بخشی و نوسازی فعالیت های فرهنگی و هنری در مجموعه شهرهای جدید، برنامه توسعه و تقویت پایه اقتصادی شهرها و شروع فعالیت های ارزش افزا، برنامه های نوآورانه و خلاقانه مجموعه شهرهای جدید، برنامه اتمام پروژه های مسکن مهر دارای متقاضی و فاقد معارض، برنامه توسعه نظام حمل و نقل انبوه و سریع بین شهرهای جدید و مادر، برنامه توسعه نظام دسترسی آزادراهی و بزرگراهی بین شهرهای جدید و مادر، برنامه توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور در درون شهرهای جدید، برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، برنامه احداث مراکز محلات در شهرهای جدید، برنامه تحقق بودجه سال ۹۸، برنامه هوشمندسازی فعالیت ها و مدیریت شهرهای جدید، برنامه تحول سازمانی – ساختاری و برنامه ایجاد و تکمیل زیرساخت ها و خدمات روبنایی شهرها نیز اعلام و مورد بحث قرار گرفت.

تاریخ انتشار : چهارشنبه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۲:۲۰
ارسال شده توسط : واحد روابط عمومی
کد خبر : 1147
تعداد بازدید : 146