• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

گزارش تصویری از روند اجرایی پروژه قطار برقی شهر جدید هشتگرد


گزارش تصویری از روند اجرایی پروژه قطار برقی شهر جدید هشتگرد

انتشار : دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰:۳۱