• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

پیشی گرفتن ساخت و سازها از احداث زیر ساخت های مسکن مهر در پردیس


مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به آماده سازی زیر ساخت های مسکن مهر پردیس برای اسکان جمعیت جدید در این شهر گفت: به دلیل پیشی گرفتن ساخت و سازها از احداث زیر ساخت های مسکن مهر پردیس، بخشی از واحدهای مسکونی آماده به متقاضیان تحویل داده نشده است.

انتشار : چهارشنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۶:۴۴