• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

اتمام عملیات احداث متروی هشتگرد / تکمیل مسکن مهر پردیس تا آخر سال - خبرگزاری مهر

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اتمام عملیات اجرایی متروی هشتگرد و تکمیل مسکن مهر شهر جدید پردیس تا پایان امسال خبر داد.
اتمام عملیات احداث متروی هشتگرد / تکمیل مسکن مهر پردیس تا آخر سالخبرگزاری مهر
انتشار : سه شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۴:۱۳