• وزارت راه و شهرسازی
  شهر جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهر جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی

تحویل واحدهای طرح ملی مسکن از ۲ سال آینده - خبرگزاری تسنیم

مهدی مسلم‌خانی سرپرست شرکت عمران اندیشه به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی ۲۰۰۰ واحد این طرح در دست اجراست که از این تعداد ۱۰۳۰ در مرکز شهر اندیشه قرار دارد.
تحویل واحدهای طرح ملی مسکن از ۲ سال آینده خبرگزاری تسنیم
انتشار : سه شنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۰:۲۶