• وزارت راه و شهرسازی
  شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید
  مجری مطالعات و ایجاد شهرهای جدید در کشور
 • سکونت در شهرهای جدید
  شهرهای جدید هوشمند
  قیمت مناسب مسکن
  فرصتهای سرمایه گذاری
  امکانات رفاهی
}

همایش ها و نمایشگاه ها

همایش سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد

همایش سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد

همایش سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد با رویکرد تحول پیمانکاری به شراکت در توسعه، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن همایش های شهرداری شهر جدید هشتگرد برگزار می شود. (ادامه...)

نمایشگاه آثار ارزشمند هنرمندان معاصر ایران در شهر جدید صدرا

نمایشگاه آثار ارزشمند هنرمندان معاصر ایران در شهر جدید صدرا

همزمان با هفته فرهنگی شهر جدید صدرا نمایشگاه آثار ارزشمند هنرمندان معاصر ایران ۱۰ تا ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۷ در صدرا برگزار می شود. (ادامه...)

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته ۲۵ تا ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود. (ادامه...)

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری

نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود. ... (ادامه...)

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند

نخستین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ همزمان با نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود. ... (ادامه...)

سیاست های توسعه مسکن در ایران

سیاست های توسعه مسکن در ایران

هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران در تاریخ ۷ و ۸ مهر ماه ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود (ادامه...)

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت

نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت

توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. توضیحات مربوط به نشست تخصصی تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت. تو ... (ادامه...)

شهر هوشمند، شهر جدید

شهر هوشمند، شهر جدید

توضیحات مربوط به شهر هوشمند، شهر جدید. (ادامه...)

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته

توضیحات مربوط به دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته. (ادامه...)

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

توضیحات مربوط به پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب. (ادامه...)

سی و سومین نشست نقد پژوهش های شهری

سی و سومین نشست نقد پژوهش های شهری

توضیحات مربوط به سی و سومین نشست نقد پژوهش های شهری. (ادامه...)

اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی

اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی

توضیحات مربوط به اولین نشست شهرهای جدید و توسعه اجتماعی. (ادامه...)