گزارشات سیاستی

خانهنوشته‌هاگزارشات سیاستی

راهکارهای تحقق رویکرد شهر خلاق در شهرهای جدید ایران

1399/4/8 4:56:068 تیر 1399 - 09:26:06|دسته‌ها: گزارشات سیاستی|

راهکارهای تحقق رویکرد شهر خلاق در شهرهای جدید ایران دریافت فایل کتاب

بررسی ابعاد توسعه شهری با هدف کاهش تغییرات آب و هوایی

1399/4/8 4:22:574 تیر 1399 - 13:49:40|دسته‌ها: گزارشات سیاستی|

بررسی ابعاد توسعه شهری با هدف کاهش تغییرات آب و هوایی دریافت فایل کتاب

ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های بزرگ مقیاس شهری در شهرهای جدید

1399/4/4 9:10:194 تیر 1399 - 13:40:19|دسته‌ها: گزارشات سیاستی|

ارزیابی اثرات اقتصادی پروژه های بزرگ مقیاس شهری در شهرهای جدید دریافت فایل کتاب